Foto: Peter Cibulka

Žiline znovu hrozí kolaps kosenia ako v predošlých rokoch, keď mesto doslovne zarástlo trávou

Momentálne kosí približne 18 až 20 zamestnancov Technických služieb. Po prvej kosbe sa za približne 4 týždne začne druhá kosba. Peter Cibulka momentálny proces vníma pozitívne a je to dobrá zmena po rokoch, kedy kosili externé firmy.

Technické služby kvôli menšiemu počtu zamestnancov ako očakávali, najali predsa len externú firmu na kosenie v niektorých mestských častiach. Poslanec Cibulka verí, že sa vedeniu Technických služieb podarí nájsť toľko zamestnancov, aby kosili všetko v celom meste Žilina.

Na to je však potrebné tiež prebrať aj ďalšie činnosti od externých firiem ako zimná a letná údržba komunikácií, aby mohli byť zamestnaní počas celého roka.

Podobné príspevky