Foto: Oravská galéria

Slanický ostrov umenia na Orave privíta prvých návštevníkov v sezóne

Expozície na Slanickom ostrove umenia

Expozície tradičného ľudového umenia dokumentujú tvorbu ľudových maliarov, rezbárov a kamenárov, ktorí bez školenia, len podľa odpozorovaných predlôh z bežného života, zanechali po celom území Slovenska doklady o svojom prirodzenom talente a umeleckých schopnostiach. Ľudové umenie na Slovensku zaznamenalo svoj najväčší rozkvet v 18. a 19. storočí, a preto väčšina vystavených prác pochádza práve z tohto obdobia. Námety sochárskych a maliarskych diel boli takmer výlučne sakrálne. Ich zobrazenie sa riadilo mravnými a estetickými ideálmi kresťanstva a hlavnými sviatkami cirkevného roka. Diela nadväzovali na ikonografické schémy z gotického, renesančného a barokového umenia, ktoré si ľudoví umelci často prispôsobovali podľa odpozorovaných predlôh z vlastného života.

Drevené plastiky, maľby na skle a exteriérové kamenné skulptúry zobrazovali popri samotných postavách Krista, Najsvätejšej Trojice a Panny Márie aj obľúbených svätcov: sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Vendelína, sv. Rozáliu, Katarínu a ďalších. Ich uctievanie sledovalo cieľ ochrany vlastného zdravia, obydlí pred živelnými pohromami a malo zabezpečiť hojnosť úrody a plodnosť. Najmä široký okruh mariánskych tém sa tešil veľkej obľube. Mária ako láskavá ochrankyňa – orodovníčka, na ktorú sa ľudia obracali vo svojich modlitbách sa stala objektom stvárnenia v mnohých podobách, najmä však v radostnej úlohe matky – Madony s dieťaťom, alebo jej bolestného protipólu – Piety – matky, držiacej v náručí svojho mŕtveho syna. Stále živá tradícia mariánskej úcty nadobudla v ľudovom prostredí dojímavý ľudský rozmer, ktorý jednotlivým umeleckým dielam dodal neobyčajnú výrazovú silu a hlbokú presvedčivosť. Diela aj napriek tvarovým nedokonalostiam vynikajú svojou vnútornou krásou, prameniacou z úprimnosti náboženskej viery ich tvorcov.

Odporúčame Vám pozrieť tiež stálu expozíciu tradičného ľudového umenia v Župnom dome v Dolnom Kubíne.

Stále expozície na ostrove otvorené od 1.5.2024

 • loď má dve paluby – krytú a slnečnú, kapacita miest na sedenie – 90 miest
 • dospelý – 11 €
 • študent, dôchodca, ZŤP, vojnový veterán – 6 €
 • dieťa od 3. do 15. rokov, školská skupina – 3 €
 • dieťa do 3. rokov – vstup zadarmo

  Upozornenie pre cestujúcich:
 • predaj vstupeniek na lodi OG SLANICA
 • pri školských skupinách – na každých 10 platiacich osôb pripadá jeden pedagogický dozor zadarmo
 • dospelý – 2,50 €
 • študent, dôchodca, ZŤP, vojnový veterán – 2 €
 • dieťa od 3. do 15. rokov – 1 €
 • dieťa do 3. rokov – vstup zadarmo
  Internetové pokrytie v areáli Slanica zabezpečuje GIGAnet s.r.o.

Foto: Oravská galéria

Podobné príspevky