Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Majstrom Slovenska v programovaní CNC strojov sa stal Dávid Staník z Čadce

Na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Banskej Bystrici sa konal už 24. ročník celoslovenskej súťaže ZENIT v strojárstve.

Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných odborných škôl, rozvíjanie tvorivých kompetencií žiakov, odborných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností v oblastiach strojárstva, elektrotechniky a programovania.

V kategórii strojárstvo zameranej na CNC programovanie strojov sa majstrom Slovenska stal Dávid Staník, žiak Strednej odbornej školy technickej v Čadci, odbor mechanik nastavovač.

Srdečne blahoželáme a taktiež poďakovanie patrí aj Ing. Matejovi Čierňavovi, ktorý žiaka na krajskú ako aj celoslovenskú súťaž systematicky a koncepčne pripravoval.

#zsk#žilinskýkraj#zilinskykraj#zilinskazupa#zakraj#zilinaregion

Podobné príspevky