Foto: pixabay.com

Najviac pracovných úrazov sa štatisticky stáva v pondelok, dnes je Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

28. apríla si každoročne pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2003 ho vyhlásila Medzinárodná organizácia práce (ILO– International Labour Organization) ako spomienku na tých, ktorí sa stali obeťami pracovných úrazov či chorôb z povolania.

Zámerom svetového dňa je upriamiť pozornosť na nové trendy v oblasti BOZP. Bezpečnosť práce je neoddeliteľnou súčasťou zdravej firemnej kultúry aj Operačného strediska ZZS SR.

Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce sa v roku 2023 na celom Slovensku stalo 7550 pracovných úrazov, z toho u mužov v 62 percentách. Najrizikovejším dňom bol pondelok, kedy sa stalo 1474 pracovných úrazov, čiže 20 percent.

Z pohľadu zranených zamestnancov bol najhorším mesiacom jún, kedy bolo registrovaných 749 pracovných úrazov.

Podobné príspevky