Foto: Marek Malina

Rekonštrukcia konzervatória v Žiline bude stáť viac ako 2,6 mil. eur a termín dokončenia je predpokladaný na september 2024

Práce na rekonštrukcii a nadstavbe žilinského konzervatória, po ktorej sa zlepšia podmienky výučby mladých talentovaných hudobníkov, pokračujú podľa harmonogramu.

Súčasťou stavebných prác je aj nadstavba a dobudovanie priestorov na výučbu, ako aj rekonštrukcia rozvodov, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie, prestavba a dostavba II. poschodia a nadstavba III. poschodia.

Rozsiahla rekonštrukcia bude stáť viac ako 2,6 mil. eur.

Predpokladaný termín ukončenia je september 2024.

Podobné príspevky