Foto: TVDK

V Dolnom Kubíne zavádzajú zónu rezidenčného parkovania na sídlisku Brezovec

Od roku 2016 funguje rezidenčné parkovanie v centre mesta na uliciach Matúšková, Aleja Slobody, Sládkovičova.

Tento systém je zameraný najmä na vytvorenie lepších podmienok pre parkovanie domácich obyvateľov (rezidentov). Systém na Brezovci bude mať nastavených niekoľko špecifík, ktoré sa môžu podľa okolností v priebehu času meniť (rezidenčné parkovanie len večer a vnoci, zjednosmernenie niektorých ulíc, bezplatné návštevnícke hodiny pre Vaše návštevy, vyčlenené parkovacie miesta s možnosťou zakúpiť si krátkodobé parkovanie,..)

Systém je nastavený podľa dopravného prieskumu a následného projektu. Konzultovaný a pripomienkovaný bol s dopravnými inžiniermi, mestskými odbornými komisiami výstavby, dopravy, financií, na niekoľkých zasadnutiach Mestského výboru Brezovec a zorganizovali sme aj dve stretnutia so zástupcami bytových domov a spoločenstiev v ZŠ P. Škrabáka. Finálnu verziu odobril dopravný inšpektorát.

Celý mesiac máj a jún budeme venovať realizácii dopravného značenia a intenzívnej komunikácii s obyvateľmi aby zavedenie systému bolo pre každého čo najjednoduchšie. Budú prípravné aj asistenčné služby, ktoré pomôžu obyvateľom nainštalovať si aplikáciu, získať rezidenčnú kartu a bezplatné návštevnícke hodiny.

Aj keď nezavádzame nový systém, len rozširujeme ten pôvodný, špecifiká každej ulice si môžu vyžiadať ešte postupné úpravy v celom systéme. Preto počítame, že prvých niekoľko mesiacov budeme zbierať podnety. Následne ich vyhodnocovať a podľa toho upravovať systém tak aby slúžil čo najlepšie obyvateľom.

Zároveň aj tu bude platiť že každé jedno €, ktoré sa takto v systéme získa bude následne použité v prospech dopravných riešení v danom území a mesto si ani cent neponechá vo svojej pokladni.

#dolnykubin#parkovanie#dolnykubin

Podobné príspevky