Foto: pixabay.com

Deň Zeme každoročne pripadá na 22. apríl. Ide o 54. ročník, kedy sa ľudia z celého sveta zapájajú do rôznych aktivít v oblasti ekológie.

Zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch ako sú zmena klímy, znečistenie ovzdušia, ochrana divočiny a ohrozených druhov, podpora ekologických a udržateľných aktivít.

Svetový deň Zeme 2024: 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť o zmene klímy

Svetový deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla na celom svete, je príležitosťou na uctenie si úspechov súčasných ekologických hnutí a na zvýšenie povedomia o potrebe chrániť Zem a jej zdroje. Deň Zeme 2024 má tému „Planéta vs. plasty“, aby upozornil na znečistenie spôsobené zvýšeným používaním plastov.

Na počesť tohto dňa je tu 10 jedinečných vecí o klimatických zmenách, ktoré potrebujete vedieť.

1. Rastúce teploty

Teplota planéty každým rokom stúpa. Podľa správ Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) so sídlom v USA bol rok 2023 najteplejším zaznamenaným rokom a existuje veľká šanca, že v nasledujúcich rokoch bude teplota postupne stúpať.

2. Topiace sa  ľadovce

Ako sa globálne otepľovanie zvyšuje, ľadovce v arktických a antarktických oblastiach sa začínajú topiť. To môže viesť k zvýšeniu hladiny morí a následne k zvýšeniu pobrežnej erózie.

3. Skleníkový efekt

Nárast skleníkových plynov má výrazný vplyv na klímu planéty. Emisie uhlíka a iných skleníkových plynov spôsobili zachytávanie tepla na zemskom povrchu, čo spôsobuje, že sa planéta zahrieva.

4. Zmena ročných období

V dôsledku zvýšenia teploty Zeme sú načasovanie, počasie a teplota ročných období tvrdo ovplyvnené. Letá sa stali teplejšími, zatiaľ čo zimy sú menej chladné. Zrážky a načasovanie monzúnu sú narušené súčasnými klimatickými podmienkami.

5. Hlad a smäd

Meniace sa poveternostné podmienky a extrémne poveternostné podmienky ovplyvňujú dostupnosť a kvalitu potravín. Dostupnosť pitnej vody sa v dôsledku ľudskej činnosti a klimatických zmien znižuje. Ak to bude pokračovať dlhší čas, zvýši sa hladovanie a dehydratácia, čo môže vymazať obrovské množstvo ľudí z povrchu zeme.

6. Poškodzovanie ozónovej vrstvy

Ozónová vrstva sa stenčuje v dôsledku zvýšeného používania zariadení vyžarujúcich CFC. Aj keď sa 3 miliardy metrických ton ozónu zdá byť veľa, je to len 0,00006 % atmosféry. Deštrukcia ozónovej vrstvy spôsobuje, že na zemský povrch dopadá viac UV lúčov, čo môže spôsobiť oslabenie imunitného systému a ďalšie zdravotné problémy ľudskej rasy.

7. Nenapraviteľná škoda

Podľa správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy OSN by sa mali urýchlene prijať opatrenia na nápravu nepriaznivých klimatických podmienok na celom svete. Hovorí sa, že zmena klímy by sa do roku 2030 mohla stať nezvratnou.

8. Výkriky vyhynutých

Miera vyhynutia druhov je v dôsledku súčasných klimatických podmienok historicky vysoká. Viac ako 1 milión druhov je na pokraji vyhynutia. Súčasná miera vymierania je 1000-krát vyššia ako miera prirodzeného vymierania. Táto strata biodiverzity môže mať škodlivý vplyv na ekologickú rovnováhu.

9. Pomsta prírody

Za každý čin, ktorý urobíme, aby sme uspokojili našu chamtivosť, sa nám príroda odvďačí prírodnými katastrofami. Klimatické zmeny, za ktoré sú zodpovední ľudia, spôsobujú požiare, suchá, záplavy a mnohé ďalšie. Aby sme toto poškodenie zvrátili skôr, ako sa stanú trvalými, musíme sa o prírodu starať a chrániť ju.

10. Svetlá stránka

Pre každé negatívum existuje pozitívna stránka. Rovnako aj klimatické zmeny, ktoré sa v súčasnosti dejú. Prináša priestor pre poľnohospodárstvo v ľadovo pokrytých oblastiach Arktídy a Antarktídy. Zabraňuje tiež možnosti ďalšej doby ľadovej. Dlhšie vegetačné obdobia môžu v niektorých regiónoch priniesť zvýšenie produkcie plodín.

(Aparna Sajinath, viac na theweek.in)

Foto: pixabay.com

Podobné príspevky