Foto: Liptovský Hrádok - Naše mesto

Mesto Liptovský Hrádok upozorňuje na zrušenie priechodu pre chodcov na ulici SNP

Priechod pre chodcov na ulici SNP je zrušený

Upozorňujeme všetkých chodcov, že priechod pre chodcov na ulici SNP oproti veľkému podchodu je už zrušený správcom cesty I/18. Rozhodol o tom Dopravný inšpektorát v Liptovskom Mikuláši.

Mesto Liptovský Hrádok zabráni vstupu na vozovku pri veľkom podchode inštalovaním vhodnej zábrany. Momentálne zábrany sú provizórne do doby inštalovania stabilných zabraňovacích prvkov (cortenové kvetináče).

Zároveň sa upraví spôsob parkovania motorových vozidiel na parkovisku pred cukrárňou a kníhkupectvom tak, aby bol sprehľadnený blízky priechod pre chodcov. Tento priechod pre chodcov bude po komunikácií so správcom cesty doplnený o LED gombíky vo vozovke.

Toto parkovisko požaduje DI taktiež zrušiť z dôvodu zlého vychádzania do vozovky, a tiež zlej viditeľnosti priechodu, ktorý sa ponechal. Mesto bude aktuálne žiadať o vyjadrenie DI a správcu cesty I/18 aspoň k pozdĺžnemu zastaveniu/ zásobovaniu na predmetnom parkovisku.

Priechod od veľkého podchodu sa mal rušiť už v roku 2016 na základe požiadavky dopravného inšpektorátu a bol vyhodnotený ako nebezpečný, kvôli dopravnému napojeniu cesty od tržnice, viditeľnosti, evidovaným kolíziám a pod. Mesto sa snažilo celú situáciu zlepšiť napríklad úpravou svahu nad tržnicou, kvôli zlepšeniu viditeľnosti, ale posledná tragická nehoda dala za požadovaným zrušením definitívnu bodku.

Podobné príspevky