Foto: Štátna ochrana prírody SR

Na Slovensku sa začali jarné prekládky bocianích hniezd, niektoré vážia aj 600 kg

V jarnom období patrí k práci ochranárov aj oprava a prípadná prekládka bocianích hniezd. Bocian biely patrí medzi zákonom chránené živočíchy a nie je možné ho vyrušovať. Zásah či manipulácia so samotným živočíchom ako aj s miestom jeho výskytu, teda s hniezdom, je bez potrebných súhlasov zakázaná. Z tohto dôvodu s bocianími hniezdami môžu manipulovať primárne iba ochranári.

Najčastejšími miestami prekládok bocianích hniezd sú stĺpy elektrického vedenia. Sú to pre nich dobre viditeľné miesta, pričom ľudská prítomnosť bocianovi bielemu neprekáža. Hniezda, ktoré si bociany vystavajú priamo na drôtoch el. vedenia, však predstavujú pre hniezdny pár a jeho potomstvo nebezpečenstvo. Počas daždivých dní dochádza k premočeniu hniezda a následným skratom, kde hrozí vyhorenie hniezda a úhyn bocianej rodiny.

Pokiaľ si bociany postavia nové hniezdo na elektrickom stĺpe odporúčame ho ponechať do konca hniezdnej sezóny, aby sa hniezdny pár stabilizoval na lokalite a samotnú prekládku realizovať pred začatím novej sezóny.

V minulom roku Štátna ochrana prírody SR realizovala spolu s partnermi 12 prekládok a 10 opráv hniezd. V tomto roku sme v rámci celého územia realizovali 30 takýchto úkonov. Prevažne sa jedná o hniezda, ktoré sú buď ťažké alebo nestabilné a hrozí im pád.

Hniezda často vážia aj 600 kg a sú zložené najmä z tenkých konárov a hliny. Stred hniezda je vystlaný trávou a rôznymi rastlinným materiálom. Bociany však do hniezd často prinesú aj neprírodný materiál. V hniezdach často nachádzame igelity, látky, drôty, špagáty a iné nebezpečné materiály, ktoré následne spôsobujú bocianej rodine mnohé problémy.

Na prekládkach úzko spolupracujeme s jednotlivými správami národných parkov, chránených území, distribučnými spoločnosťami, miestnou samosprávou ako aj ďalšími partnermi.

Zdieľame s vami ukážku prekládky bocianieho hniezda v Slovenskej Ľupči v Národný park Nízke Tatry

Podobné príspevky