Foto: NDS

Kysucká D3 je o krok bližšie k realizácii, záverečná správa EIA je na svete

Národná dialničná spoločnosť predstavila verejnosti záverečnú správu EIA k pripravovanému úseku D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Úsek dlhý viac ako 11 kilometrov zásadným spôsobom pomôže regiónu. Zároveň sa pripravovaný úsek vyznačuje maximálnym dôrazom na citlivý prístup k životnému prostrediu.

S verejnosťou sa zástupcovia NDS stretli v Kysuckom Novom Meste k projektu Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Dotknutej verejnosti Národná diaľničná spoločnosť predstavila spôsob zapracovania pripomienok dotknutých subjektov a verejnosti k výstavbe úseku, vrátane vibračnej štúdie, hlukovej štúdie či emisnej štúdie.

Ďalej výsledky inventarizácie biotopov alebo posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť je kysucká D3 jeden z najdôležitejších projektov.

Foto: NDS

Podobné príspevky