Foto: Mesto Ružomberok

V Ružomberku odvolali druhý stupeň povodňovej aktivity na rieke Revúca

Ľubomír Kubáň – primátor mesta Ružomberok dnes popoludní odvolal druhý stupeň povodňovej aktivity na rieke Revúca na Podsuchej a v mestskej časti Biely Potok. Stalo sa tak na odporúčanie Krízového štábu a Povodňovej komisie mesta Ružomberok.

Dôvodom na zmenu je fakt, že vodný tok rieky Revúca je aktuálne stabilizovaný a doteraz sa uskutočnili v spolupráci so SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodím horného Váhu všetky nevyhnutné zabezpečovacie povodňové práce.

„Voda nás v posledných mesiacoch naozaj potrápila. Na druhej strane, vďaka výbornej spolupráci so správcom vodného toku sme sa mohli venovať povodňovým zabezpečovacím prácam, ktoré sú prevenciou, aby sa rieka v budúcnosti nevyliala.

Na Revúcej sa urobil naozaj kus roboty. Aj na základe podnetov občanov sme zabezpečovali kritické úseky, ktoré, verím, už nebudú predstavovať potenciálne riziko pre život, zdravie alebo majetok obyvateľov. Ďakujem každému, kto sa do zabezpečovacích prác v Bielom Potoku zapojil,“ zhodnotil primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Na rieke Revúca bol vyhlásený druhý povodňový stupeň 12. februára po víkende, kedy v Bielom Potoku hrozili povodne. V ružomberskej mestskej časti naďalej platí mimoriadna situácia pre zosunutú časť cesty na Ulici Slovenského národného povstania.

Podobné príspevky