Foto: FACEBOOK\ Erika Jurinová

Žilinská župa ocenila najlepších 30 inšpiratívnych pedagógov

Popri rodičoch, starých rodičoch a priateľoch práve pedagógovia trávia s deťmi a dospievajúcimi mladými ľuďmi najviac času. Dostávajú tak príležitosť ovplyvniť a nasmerovať celý ich dospelý život.

A v tom tkvie aj zodpovednosť ich učiteľského povolania – či skôr poslania. Dať dospievajúcim ľuďom do života tú najlepšiu výbavu – dobré vzdelanie.

Preto ma teší, že som mohla opätovne oceniť pedagogických zamestnancov, ktorí venujú svoj čas nielen preberaniu učiva, ale aj rozvoju osobností študentov. Tento rok si ocenenie odnieslo domov 30 pedagógov.

Hlavne vďaka ich obetavej práci je možné, aby deti, ktoré u nás vyrastajú, neboli len šikovné, vzdelané a úspešné v kariére, ale aby sa z nich stali aj čestní, šťastní a spokojní ľudia.

No nielen inšpiratívny učitelia, ale aj podnetné prostredie je potrebné pri kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese. Preto sa neustále snažíme hľadať riešenia, ako reagovať na pokles počtu detí a žiakov v kraji tak, aby sme mohli vytvárať čo najlepšie podmienky, modernizovať priestory, vybavovať učebne či budovať zariadenia pre rozvoj športových, kultúrnych alebo vedeckých talentov. A v tejto snahe budeme pokračovať aj naďalej.

Podobné príspevky