Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Policajti v Čadci nasadili na vodičov letecký dohľad – policajný dron

Policajti ODI OR PZ v Čadci v rámci výkonu dohľadu nad cestnou premávkou za účelom dokumentovania porušení pravidiel cestnej premávky ako aj na monitorovanie úsekov ciest v meste Čadca, kde sa počas ranných a poobedňajších hodín vytvárajú najčastejšie a najdlhšie kolóny vozidiel okrem iných foriem využívajú aj letecký dohľad – policajný dron.

Pokiaľ to výkon služby dovolí, premávka je riadená v ranných a poobedňajších hodinách na ceste II/487, na svetelných križovatkách a na ceste I/11 v centre mesta Čadca. Do opatrení na pozitívne ovplyvnenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste sú zapojení okrem policajtov služby dopravnej a poriadkovej polície aj príslušníci Mestskej polície Čadca, ktorí v riadia dopravu na priechodoch pre chodcov.

VIDEO, FOTO: Polícia SR – Žilinský kraj 

Podobné príspevky