Foto: Peter Fiabáne

V Žiline sa koná výstava Cena Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie 2023

Útvar hlavného architekta mesta Žilina a Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku zorganizovali unikátnu výstavu Cena ZUUPS 2023.

Návštevníkov pozýva primátor Žiliny Peter Fiabáne do pasáže neďaleko Hlinkovho námestia, tu môžu vidieť množstvo krásnych súťažných návrhov za rok 2023.

Tie hovoria o tých najmodernejších trendoch a stvárňujú rekonštrukcie verejných priestranstiev na území Slovenska. Naozaj skvelá výstava, kde môžete vidieť aj žilinské návrhy a predstavu o tom kam by sa malo mesto Žilina uberať.

Ako povedal Peter Fiabáne,“ po prvý krát sa toto združenie rozhodlo udeliť cenu mestu a tým získalo koncepčný a veľmi systémový prístup rozvoja urbanizmu na našom území. Čo ma veľmi teší, pretože pre mňa osobne, ako aj pre súčasne vedenie je tento systematicky plánovaný koncepčne zodpovedný rozvoj mesta veľmi dôležitý.“

Mesto podľa neho vníma, že ľudia potrebujú mať čistotu, poriadok a fungujúcu dopravu. Avšak, preto, aby v tomto meste naďalej žili ľudia s radosťou a aby tu zakladali rodiny, je veľmi dôležitý práve koncepčný systematicky a trvalo udržateľný prístup k rozvoju mesta. To sa snažia v rámci mesta a pre obyvateľov do budúcnosti zabezpečiť.

Foto: Peter Fiabáne – Váš primátor

Podobné príspevky