Foto: Ľubo Bechný

Poslanci v Žiline riešili problém regulácie reklamy na územi mesta na stretnutí so zástupcami reklamných agentúr

Mesto Žilina v spolupráci s hlavným architektom mesta pripravilo stretnutie s reklamnými agentúrami a poslancami mesta Žilina. Témou je “regulácia reklamy na území mesta Žilina”. Je to príprava na nastavenie regulácie mestským zastupiteľstvom v budúcnosti.

“ Dnes mnohé reklamy sú nezákonne. Lenže mesto nemá páky na to, aby donútilo reklamné agentúry – ale nielen na tie, na odstránenie. Preto zvolilo cestu dohovoru, alebo určitého kompromisu, kedy tieto agentúry odstránili dobrovolne. Vraj sa to v niektorých mestách podarilo,“ povedal poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Ľubo Bechný.

Foto: Ľubo Bechný 

Podobné príspevky