Foto: pixabay.com

Podľa SHMÚ bol tohtoročný marec teplotne silne nadnormálny až mimoriadne teplý

Marec 2024 skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako silne nadnormálny (veľmi teplý) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý) a na niektorých miestach až extrémne teplý od začiatku meraní. V Hurbanove to bol najteplejší marec od roku 1872.

Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bola 4,9 °C v Dolnom Hričove. Najnižšia odchýlka teploty vzduchu bola 3,2 °C na Chopku a Lomnickom štíte. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 10,1 °C v  Bratislave – letisku.

Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 3,9 °C v obci Stratená. Absolútne najnižšia teplota vzduchu do 1000 m n. m. bola nameraná 20.3. v obci Huty -7,8 °C (na Lomnickom štíte to bolo -16,3 °C dňa 19.3.). Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 25,6 °C, nameraná dňa 30.3. v obci Leles. Letný deň bol v marci aj na staniciach Veľké Trakany 25,5 °C, Somotor 25,1 °C a Vysoká nad Uhom 25,4 °C.

Marec 2024 bol na väčšine územia Slovenska zrážkovo silne podnormálny (veľmi suchý) až nadnormálny (vlhký). Percento normálu 1991 – 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 151,5 % v Košiciach a najnižšie 30,3  % v Trenčíne.

Najnižší mesačný úhrn bol 13,0 mm v Trenčíne. Pod hranicou 20 mm bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach Žilina 15,8 mm, Lenartovce 17,6 mm, Piešťany 18,9 mm, Dolný Hričov 19,2 mm a Vysoká 19,5 mm.

Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol v Jasnej 147,0 mm. Nad 80 mm bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach Králiky 121,4 mm, Harmanec 107,2 mm, Vyšná Boca 102,2 mm, Donovaly 98,2 mm, Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa 91,9 mm, Klenov 91,2 mm, Martinské hole 90,4 mm, Motyčky 84,7 mm, Vyšná Slaná 83,1 mm, Javorina 81,6 mm a Muránska Zdychava 80,5 mm.

Toto zhodnotenie vychádza z operatívnych údajov, ktoré boli dostupné hneď po skončení mesiaca 3.4.2024

Podobné príspevky