Rómska vlajka. Zdroj: ww.europa.sk

Na 8. apríla pripadá Medzinárodný deň Rómov

Bol vyhlásený na prvom svetovom kongrese Rómov, ktorý sa konal vo Veľkej Británii 8.4.1971. Od tohto dátumu Medzinárodná rómska únia každoročne upriamuje pozornosť na potrebu podpory Rómov v ich spoločenskej a ekonomickej emancipácii v súlade s vlastnými hodnotami a ideálmi.

Rómovia sú druhou najpočetnejšiu menšinou v Slovenskej republike. Zrovnoprávnili sa s ostatnými národnostnými menšinami a počas sčítania obyvateľov v roku 1991 sa mohli k tejto národnosti prihlásiť.

Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla, sa pripomína už viac ako 30 rokov. Rozhodlo sa o tom v roku 1990 neďaleko Varšavy na štvrtom Svetovom kongrese Rómov organizovanom Medzinárodnou rómskou úniou (International Romani Union, IRU). Výber tohto dňa súvisel s pripomenutím prvého celosvetového stretnutia Rómov od 8. apríla do 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.

Prvý Svetový kongres Rómov (Romano kongreso lumiakro) sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Rómske delegácie zo 14 štátov vtedy deklarovali spoločný pôvod, etnické pomenovanie Róm a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu – Indii.

Účastníci prvého kongresu prijali rómsku zástavu: dovtedajšie dva pruhy – modrý (symbol neba) a zelený (spätosť Rómov s prírodou) doplnil v strede červený kruh, symbol Ašókskej čakry. Delegáti schválili aj medzinárodnú hymnu Geľem, geľem, pochádzajúcu zo starobylej piesne známej pôvodne v Rumunsku a Srbsku.

Delegáti založili tiež novú medzinárodnú organizáciu Rómov – Union Romani (Únia Rómov), ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov. V marci 1979 sa stala poradným orgánom Organizácie Spojených národov (OSN). V súčasnosti sa nazýva Medzinárodná rómska únia (International Romani Union, IRU).

Podkomisia OSN pre prevenciu diskriminácie uznala Rómov ako svojbytnú národnú etnickú skupinu v roku 1997. O dva roky neskôr sa Medzinárodná rómska únia stala členom sekcie mimovládnych organizácii pri OSN.

Rómovia sú druhou najpočetnejšiu menšinou v Slovenskej republike. V roku 1991 prijala slovenská vláda Zásady vládnej politiky k Rómom. Základnou tézou dokumentu bolo uznanie etnickej svojbytnosti Rómov na úrovni ostatných menšín. Zrovnoprávnili sa tak s ostatnými národnostnými menšinami a počas sčítania obyvateľov v roku 1991 sa mohli k tejto národnosti prihlásiť.

Podobné príspevky