Foto: pixabay.com

Dnes 7. apríla je svetový deň zdravia. V roku 1948 bola založená Svetová zdravotnícka organizácia

Téma Svetového dňa zdravia 2024: Moje zdravie, moje právo

Svetový deň zdravia (WHD) každoročne pripadá na 7. apríla. Pripomíname si ním výročie založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948. Každý rok je venovaný konkrétnej téme verejného zdravia.

Tohtoročná téma ,,Moje zdravie, moje právo” bola zvolená tak, aby presadzovala právo každého a všade na prístup ku kvalitným zdravotníckym službám, vzdelaniu a informáciám, ako aj k bezpečnej pitnej vode, čistému vzduchu, dobrej výžive, kvalitnému bývaniu, dôstojným pracovným a environmentálnym podmienkam a slobode.

,,Na celom svete je právo miliónov ľudí na zdravie čoraz viac ohrozené. Choroby a katastrofy sa často objavujú ako príčiny smrti a invalidity. Konflikty ničia životy, spôsobujú smrť, bolesť, hlad a psychické utrpenie,” píše sa k tohtoročnej téme Dňa zdravia 2024 na stránke who.int

Rada WHO pre ekonomiku zdravia pre všetkých zistila, že najmenej 140 krajín uznáva zdravie ako ľudské právo vo svojej ústave.

,,Krajiny však neprijímajú a neuvádzajú do praxe zákony, ktoré by zabezpečili, že ich obyvateľstvo bude mať nárok na prístup k zdravotníckym službám. To podporuje skutočnosť, že najmenej 4,5 miliardy ľudí – viac ako polovica svetovej populácie – nebola v roku 2021 plne pokrytá základnými zdravotníckymi službami,” uvádza správa WHO dôvody, prečo je právo na zdravie ústrednou témou Svetového dňa zdravia 2024.

Zdroj: www.who.int

Podobné príspevky