Foto: FNsP v Žiline

V Žilinskej nemocnici v druhom kole prezidentských volieb odvolilo 27 pacientov a 10 zdravotníkov

Spolu 27 hospitalizovaných pacientov a 10 zdravotníkov žilinskej nemocnice dnes využilo možnosť voliť v našom zdravotníckom zariadení a odovzdať tak hlas do prenosnej volebnej schránky.

Okrsková volebná komisia č. 2 v Žiline navštívila spolu 16 zdravotníckych lôžkových oddelení a pracovisko rádiológie.

Aj tentokrát nemocnica ďakuje zástupcom volebnej komisie za umožnenie realizácie volieb v nemocnici a ich bezproblémový priebeh.

Foto FNsP v Žiline

Podobné príspevky