Prezidentské voľby 2024. V druhom kole zvíťazil Peter Pellegrini

V Žilinskej nemocnici môžu v sobotu 6. apríla aj v druhom kole prezidentských volieb pacienti a zamestnanci odovzdať svoj hlas

Aj v druhom kole voľby prezidenta , ktoré sa uskutoční už túto sobotu 6. apríla, budú môcť hospitalizovaní pacienti a službukonajúci zamestnanci našej nemocnice odovzdať svoj hlas do prenosnej volebnej schránky

Pripomíname, že záujemcovia, ktorí sa budú v čase volieb nachádzať v nemocnici, môžu voliť po splnení niektorej z troch podmienok:

Mať pri sebe OBČIANSKY PREUKAZ stačí, ak je osoba občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území SR v územnom obvode okrskovej volebnej komisie č. 2️ v meste Žilina na jednej z uvedených ulíc

Bottova, Čepieľ, Dolný val, Vojtecha Spanyola, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J. M. Geromettu, Jána Reka, Jezuitská, Jozefa Vuruma, Makovického, Mariánske námestie, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Námestie Andreja Hlinku, Pernikárska, Pivovarská, Predmestská 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, Radničná, Republiky, Sad na Studničkách, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova a zároveň preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.

Mať pri sebe HLASOVACÍ PREUKAZ je nevyhnutné ho vopred vybaviť, ak je osoba občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt kdekoľvek na území Slovenskej republiky a nevolí vo svojom územnom obvode. Svoju totožnosť preukáže občianskym preukazom a predložením hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz je možné vybaviť najneskôr v piatok 5. apríla osobne v čase úradných hodín obce/mesta trvalého pobytu. V prípade splnomocnenej osoby je potrebné úradne overené splnomocnenie.

Byť OBČANOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY BEZ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SR, ktorý preukáže svoju totožnosť cestovným dokladom a čestným vyhlásením, že na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt.

Dávame do pozornosti, že záujem voliť v našom zdravotníckom zariadení je potrebné nahlásiť V SOBOTU RÁNO službukonajúcej sestre príslušného oddelenia.

Podobné príspevky