Foto: pixabay.com

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ponúka bezplatné vyšetrenie pitnej vody zo súkromných vodných zdrojov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca (RÚVZ Čadca) z príležitosti svetového dňa vody bude dňa 22.3.2024 (piatok) v čase od 8,00 do 12,00 hod. v zasadacej miestnosti na I. poschodí poskytovať bezplatné vyšetrovanie dusitanov a dusičnanov pitnej vody zo súkromných vodných zdrojov (studní, vrtov) tzv. prúžkovou metódou (orientačné stanovenie).

Pre vyšetrenie kvality pitnej vody

treba doniesť

0,2 l vody v čistej dobre vypláchnutej nádobe

Poradenská služba, v oblasti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, jej úpravy, ochrany vodných zdrojov a iných problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, bude poskytovaná na tel. č. 0919 371 298, 041/430 26 51, 041/430 26 52 a osobne v zasadacej miestnosti na I. poschodí a na III. poschodí č. dv. 323.

Spotrebitelia môžu vyjadriť svoj názor na kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov prostredníctvom dotazníka s názvom ,,Mám rád vodu“. Dotazník

Podobné príspevky