Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

HRANIČNÝ PRIECHOD TRSTENÁ – CHYŽNÉ: ZVÝŠTE OPATRNOSŤ!

Aktuálne: Osobné aj nákladné vozidlá púšťané striedavo.

Polícia v Žilinskom kraji vykonáva opatrenia zamerané na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na bezpečné radenie prichádzajúcich nákladných motorových vozidiel k hraničnému priechodu.

Z dôvodu nárastu počtu nákladnej dopravy sa pred hraničným priechodom vytvárajú kolóny.

Vodičov prichádzajúcich k hraničnému priechodu žiadame o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov príslušníkov Policajného zboru.

Príslušníci Policajného zboru sa, samozrejme, nachádzajú na miestach, kde sú kamióny odstavované a situáciu monitorujú.

V prípade potreby sme pripravený prijať aj ďalšie nevyhnutné opatrenia.

Podobné príspevky