Ilustračná fotka. Budova VUC ŽSK, Foto: ŽSK

Pondelkové zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK prinieslo dôležité témy a hlasovania o zachovaní viacerých škôl

V pondelok 26. februára sa uskutočnilo 11. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, na ktorom sa venovali opäť dôležitým témam.

Jednou z nich bolo rokovanie o Zmene v sieti škôl a školských zariadení, ktoré poslanci neschválili. V prípade mikulášskej školy, ak v ďalšom školskom roku nebude dostatočný počet žiakov v triedach, bude zriaďovateľ ŽSK nútení odbory zavrieť, a aj tomu by sa chceli prostredníctvom pripraveného riešenia vyhnúť. Cieľom je skvalitnenie vzdelávania spolu s hospodárnejším využívaním majetku ŽSK.

Zastupiteľstvo tiež vyhovelo petícii na zachovanie SPŠ technickej v Martina v pôvodných priestoroch, ktorým rovnako zastavilo proces optimalizácie v Turci.

Hovorili aj o neutešenom stave našich ciest po tejto zime, na ktoré vyčleníme prostriedky v prvej úprave rozpočtu.

Zastupiteľstvo podporilo viaceré projektové zámery, vrátane pilotného projektu RETIME zameraného na adaptáciu verejných budov a zmenu klímy.

Poslanci schválili spolufinancovanie viacerých eurofondových projektov zameraných na zvyšovanie kvality vzdelávania, cezhraničnú spoluprácu či obnovu kultúrneho dedičstva.

Viac vo videu – celý záznam z 11. zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK https://t.ly/3enn8

Podobné príspevky