Ilustračná fotka. Zimný štadión v Dolnom Kubíne. Foto Mesto D. Kubín

Mesto Dolný Kubín podporí historicky najvyššou sumou činnosť 35 organizácií a 38 projektov 

Dolnokubínska samospráva aj tento rok podporí športové, kultúrne a sociálne organizácie v meste. Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom poslednom rokovaní vo štvrtok 15. februára 2024. Historicky najvyššiu sumu určenú na dotácie 205-tisíc eur sa rozhodli prerozdeliť na činnosť 35 organizácií a 38 projektov. Z celkovej sumy určenej na dotácie na tento rok išlo na činnosť v rôznych oblastiach viac ako 145-tisíc eur a na projekty Šanca pre všetkých čiastka takmer 40-tisíc eur. V priebehu roka môže ešte udeliť dotácie aj primátor mesta zo svojej rezervy. Má na to viac ako 20-tisíc eur

„Aj keď sú posledné roky pre samosprávy finančne veľmi náročné snažíme sa na všetkých úrovniach nášho mesta dobre hospodáriť. Teší ma, že aj vďaka tomu si môžeme aj v tomto roku dovoliť významnou sumou podporiť fungovanie občianskych združení, organizácií a športových klubov, ktoré v našom meste pracujú s deťmi a mládežou, rozvíjajú šport, kultúru, ale starajú sa aj o sociálnu oblasť či životné prostredie,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.   

Do konca minulého roka mali možnosť požiadať organizácie o finančnú podporu prostredníctvom elektronickej žiadosti. Urobilo tak 79 žiadateľov. Z rozpočtu mesta bolo na činnosť organizáciám sídliacim v Dolnom Kubíne rozdelených viac ako 145-tisíc eur. Z toho na športovú činnosť klubov išlo viac ako 122-tisíc eur. „Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, že najväčšou sumou podporí Mestský hokejový klub sumou 30-tisíc eur, Mestský futbalový klub v sume takmer 28-tisíc eur a Plaveckému klubu pôjde 8 650 eur. Myslím si, že tieto, ale aj iné športové kluby budú veľmi spokojné, nakoľko suma na činnosť športových klubov oproti minulému roku vzrástla,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.  

Na činnosť združení a organizácií v oblasti kultúry, školstva a voľného času detí a mládeže a sociálnych vecí smerovalo dokopy približne 22-tisíc eur. „Členovia komisie v oblasti kultúry a voľného času detí a mládeže ocenili prínos mládežníckeho klubu Garáž, ktorému schválili sumu 6 550 eur a 53. zboru Gentiana Dolný́ Kubín sumu 2 500 €. V sociálnej oblasti pôjde najvyššia suma 1800 eur Občianskemu združeniu Edukos a Občianskemu združeniu Aktív-Relax Dolný́ Kubín 1646 eur,“ vysvetlil Švento.

Odborné komisie a poslanci rozdelili dotácie aj na projekty Šanca pre všetkých. Komisia školstva, Komisia  mládeže a športu, Komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb či Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva navrhla schváliť dotácie 38 projektom v oblastiach športu, kultúry a voľného času detí a mládeže v celkovej výške takmer 40-tisíc eur. „V oblasti kultúry najviac podporilo zastupiteľstvo tradičné podujatia, a to Kubínsku hudobnú jeseň sumou 2 500 eur. Po niekoľkých rokoch chce svoju činnosť obnoviť aj festival horských filmov Vidmo. Tu ide čiastka 2 000 eur. Rovnakou sumu získal aj Festival Ivana Ballu,“ uviedol vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.

Podľa Šventa boli v oblasti športu podporené projekty ako Dynamic cup, súťaž v kulturistike a fitness sumou dve tisíc eur. „Taktiež aj 6. ročník Vzpieračského letného hexagonálu, ktorý podporili sumou  eur 1 500 €. Rovnaká suma bola schválená podujatiu SKYRUN KUBÍNSKA 2024. V oblasti sociálnych vecí a rodiny smeruje 1 000 eur na charitatívny beh Mary´s Meals Charity Run. Projektu Zdravie utužuje, aktivita a šport od Slovenského zväzu telesne postihnutých bolo schválených 1 000 eur,“ konštatoval.

Primátorovi mesta sú každoročne v rozpočte samosprávy vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej výšky dotácií.  V priebehu roka, tak môže ešte udeliť dotácie zo svojej rezervy, tento rok má na to viac ako 20-tisíc eur. Žiadosti treba adresovať priamo jemu. „Žiadosť je presne rovnaká ako na projekty, maximálne môže primátor mesta podporiť jeden projekt sumou 2000 eur. Väčšinou prídu žiadosti, ktoré majú nejakú novú myšlienku, či nový nápad. Najneskoršie sa môže žiadosť z finančnej rezervy primátora podať do konca septembra,“ doplnil Švento. 

Okrem týchto foriem poskytovania dotácií má Mesto Dolný Kubín aj svoj „participatívny rozpočet“, ktorý je postavený na rozhodovaní jednotlivých výborov, ktoré kopírujú volebné obvody mesta. V rozpočte mesta je každý rok pre desať výborov vyčlenená celková suma 16 000 eur. „Každý výbor má vyčlenenú finančnú čiastku, o ktorej rozdelení rozhodujú jeho členovia. Sú to poslanci z daného obvodu a niekoľkí obyvatelia. Vo výboroch je dokopy 60 neposlancov,“ zdôraznil Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta.

Napríklad výbor Brezovec, Veľký Bysterec má v rozpočte po 2000 eur. Po 1500 eur má výbor Banisko, Beňova Lehota, Kňažia, Malý Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Staré mesto a Záskalie.

Podobné príspevky