Ilustračná fotka

V Čadci majú naplánovaný jarný výrub stromov

V najbližších dňoch bude na území mesta Čadca prebiehať výrub niekoľkých stromov, ktoré rastú na trase teplovodných potrubí. Pri periodickej kontrole teplovodného zariadenia vykonanej spoločnosťou MTS, a.s. sa zistilo, že korene týchto stromov poškodzujú sústavu teplovodných potrubí a hrozí havária na tomto zariadení, a tým môže dôjsť k výpadku dodávok tepla pre bytové domy.

Podľa zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike sa na sústavy tepelných zariadení zriaďuje ochranné pásmo. MTS, a.s. ako vlastník povolenia na výrobu a rozvod tepla je podľa uvedeného zákona oprávnený pri dodržaní ochrany životného prostredia odstraňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, ak tak po

predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku (mesto Čadca).

Jedná sa o 9 ks stromov – 7 smrekov, 1 breza, 1 javor.

Podobné príspevky