Foto: facebook\peter.fiabane

Primátor Žiliny sa poďakoval dobrovoľníkom pri zlepšovaní života v meste Žilina

Žilinskí dobrovoľníci sa starajú o mesto, skrášľujú ho, udržiavajú čistotu, vychovávajú deti, udržiavajú zeleň, rozvíjajú šport, chránia nás pre ohňom a upevňujú vzťahy v komunite.

Týmto činnostiam venujú svoj voľný čas a neraz aj vlastné finančné prostriedky. Primátor Peter Fiabáne ich preto privítal na radnici, kde im poďakoval a ocenil ich nezištnú prácu.

Na priateľskom stretnutí sa dobrovoľníci navzájom podelili o svoje zážitky, skúsenosti a hlavne motivovali jeden druhého k ďalším aktivitám.

S myšlienkou podujatia prišli mestskí poslanci, ktorí zároveň dobrovoľníkov menovali. Vieme, že v meste je mnoho ďalších ľudí, ktorí nezištne pracujú, aby sme sa my všetci mali lepšie a žili v krajšom prostredí. Každému jednému z nich patrí naša veľká vďaka.

„Pravidelne dostávame desiatky podnetov od našich obyvateľov, kde v meste je treba niečo opraviť, vyčistiť alebo upraviť,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Títo ľudia, dobrovoľníci, ktorých primátor mal tú česť privítať a poďakovať im, tieto podnety vidia, vnímajú a snažia sa ich vlastnými silami vyriešiť.

Nechýba im entuziazmus, nasadenie a odhodlanie, a to sú vlastnosti, ktoré si na nich mimoriadne cení Peter Fiabáne.

Foto: facebook\peter.fiabane

Podobné príspevky