Foto: TA3

Okresný úrad v Žiline vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti s padaním skál pri Strečne

Nad frekventovanou cestou sa nachádza množstvo uvoľnených hornín, ktoré presahujú 150 cm. Vyplýva to z geologického prieskumu a zo správy, ktorú máme k dispozícii, povedal prednosta Okresného úradu v Žiline Kamil Ruman.

Veľký vplyv má počasie

Hrozbu predstavuje územie o veľkosti 300 X 300 metrov, na ktorom sa nachádzajú skaly, ktoré môžu padať na vozovku. Veľký vplyv na to má aj počasie, teda vysoká zrážková činnosť a následná erózia terénu.

Niečo dokážu zachytiť dynamické bariéry, ale rozhodne nie všetko. V pondelok 12. februára preto zasadne krízový štáb, ktorý musí prijať konkrétne opatrenia.

Podobné príspevky