Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

PREDSTAVUJEME OCENENÚ OSOBNOSŤ PAMÄTNOU PLAKETOU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2023: ĽUDOVÍT KUPKOVIČ

Ing. arch. Ľudovít Kupkovič získal ocenenie za celoživotný prínos v oblasti architektúry, výtvarnej fotografie, umeleckej i vydavateľskej tvorby a rozvoj spoločenského života v Žilinskom kraji.

Známy umelec, architekt, fotograf, dizajnér, grafik a v mladosti úspešný atlét a reprezentant Československa v skoku do diaľky a trojskoku a dnes člen Olympijského klubu Žilina.

Je tiež držiteľom rekordov v skoku do diaľky a trojskoku.

Ako architekt firmy Športprojekt Žilina je autorom rozličných športových stavieb a športových areálov. V roku 1986 bolo odovzdané do užívania jeho životné dielo Športová hala Žilina, prezývaná „korytnačka“, ktorá slúžila nielen pre všetky halové športy, ale aj veľtrhy, výstavy, koncerty a rôzne spoločenské podujatia.

Zväz slovenských architektov ho ocenil spoločne so statikom strešnej konštrukcie cenou za najlepšiu architektúru roku 1986. V r. 1988 bola podľa jeho projektu zrealizovaná elegantná mestská športová hala v Považskej Bystrici.

Do roku 1994 pôsobil v tvorivej skupine VAL – pod týmto názvom fungoval kolektív pozostávajúci z troch členov: architektky Viery Meckovej, architekta Ľudovíta Kupkoviča a umelca Alexa Mlynárčika. Počas vyše tridsiatich rokov pôsobenia vytvorili celkovo osem projektov so širokým záberom zahrňujúcim komplexné návrhy miest, pamätníkov či skulpturálne poňatých architektúr. Dosiahli celosvetový ohlas.

Okrem architektúry je jeho veľkou láskou fotografovanie a rôzna výtvarná tvorba. Pri príležitosti osemstoročnice Žiliny vydal sériu piatich kníh fotoportrétov „Žilinčania po 800 rokoch“.

Zo svojej pestrej tvorby usporiadal niekoľko výstav doma i v zahraničí. Ľudovít Kupkovič, prezývaný Lajo, je držiteľ niekoľkých vyznamenaní za celoživotné aktivity v kultúre a športe.

Podobné príspevky