Ilustrančá fotka. Foto: ŽSK

Podľa Eriky Jurinovej je potrebné na rekonštrukciu všetkých ciest v správe ŽSK 100 mil. eur

Na rekonštrukciu všetkých ciest v správe ŽSK by župa potrebovala 100 mi. eur. Na sociálnej sieti tka reagovala predsedníčka ŽSK na minulotýždnovú kritiku stavu krajských ciest druhej a tretej triedy.

„Minulým týždňom sa niesla vlna nespokojnosti so stavom našich ciest 2. a 3. triedy, ale aj ciest 1.triedy, ktoré spravuje štát, nie kraj. Dážď, sneh a výkyvy teplôt ovplyvňujú pribúdanie výtlkov, navyše, v zimnom období je ich vysprávka omnoho náročnejšia. Ani rôzne technológie a nový asfalt však nevyriešia dlhé roky „zakopaný“ problém zlej vozovky“, povedala Jurinová.

Príkladom toho, aký výsledok prinášajú riešenia na efekt je cesta Zakamenné – Oravská Lesná, ktorej rekonštrukciu realizovala župa za predchádzajúceho vedenia tesne pred voľbami v roku 2017. Zlá projektová príprava priniesla dnešný výsledok. Využili všetky inštitúty, ktoré sme mali k dispozícii, aby sme opravu cesty vyreklamovali. Firma, ktorá realizovala zákazku opakovane odmietala reklamáciu uznať s tým, že chyba je v podmáčaní cesty. Časť cesty opravila a nakoniec skončila v konkurze.

ŽSK dal spracovať geologický prieskum, ktorý ukázal, že chyba je naozaj “dole”. Neodvodnené podložie cesty, do ktorého vyvierajú podzemné pramene v zime zamŕza a trhá vozovku. Nový asfalt bez odvodnenia a opravy celého telesa cesty by nič nevyriešil, za krátky čas by bola cesta v rovnakom stave ako je dnes. Bolo by to iba riešenie na efekt, na krátky čas. Momentálne pripravujeme vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie cesty. Odhadované náklady sú 4 až 5 miliónov eur.

ŽSK kraj spravuje 1416 km ciest 2. a 3. triedy, ktoré boli postavené ešte za socializmu, častokrát bez dostatočnej projektovej prípravy a na ďaleko menšiu dopravnú záťaž. V tomto roku plánujú v ŽSK do cestnej infraštruktúry investovať celkovo 27 mil. eur.

„Postupne robia potrebné hĺbkové rekonštrukcie kritických úsekov. Nie som zástankyňa krátkodobých riešení na efekt, ale hodnoty za peniaze. A čo vy?“, povedala Jurinová.

Podobné príspevky