Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši otvorili nové školské priestory za 338-tisíc eur

Žiaci Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši sa tešia z nových školských priestorov.

Vďaka rozsiahlym stavebným úpravám sa podarilo vybudovať priestor pre skvalitnenie teoretickej a praktickej výučby.

Realizačný projekt stavebné úpravy, vstavba a nadstavba riešil vytvorenie priestorov v rámci spojovacieho krčku blokov B a C.

V rámci vstavby na spodnom podlaží sa vytvoril voľnočasový priestor, ktorý je spojený s bufetovou časťou, skladovým priestorom a vonkajšou terasou.

V nadstavbe na druhom podlaží sa vytvorila veľkometrážna učebňa pre praktické vyučovanie, centrum odbornej prípravy a vzdelávania. Súčasťou nadstavby sú kabinety, fotoateliér a chodbový priestor, ktorý vedie do školskej jedálne z pavilónu B.

Nové priestory sú určené pre odbornú prípravu, prax, workshopy a semináre.

Projekt bol financovaný zo zdrojov ŽSK, celkové investície do modernizácie odborného vzdelávania predstavovali sumu vo výške takmer 338-tisíc eur.

Podobné príspevky