Foto: Mesto Kysucké Nové Mesto

Dobrovoľní hasiči Dolných Kysúc slávili 100 rokov založenia

Nedeľa 21. januára 2024 patrila v Kysuckom Novom Meste dobrovoľným hasičom Dolných Kysúc, ktorí slávili už storočnicu svojho založenia. História Okresnej hasičskej jednoty č. 18 v KNM sa začala písať 14.01.1924. Odvtedy veľa vody pretieklo Kysucou a miestnymi dedinskými potôčikmi. Vystriedalo sa mnoho funkcionárov vo vedení okresu, ale aj miestnych dobrovoľných hasičských zborov. Veľa z nich už nie je medzi nami. Celá slávnosť sa niesla v duchu vďaky za ich prospešnú činnosť.

Prvým veliteľom OHJ bol Štefan Fábry. V r. 1960 došlo k reorganizácii štátnej správy a okres KNM bol územne pričlenený pod Čadcu, kde fungovali aj jednotlivé zložky dobrovoľnej požiarnej ochrany. V r. 1996 však došlo opäť k obnoveniu okresu KNM. Na čelo organizácie sa postavil Ján Martiška, ktorý ju viedol až do r. 2022. Jeho nástupcom a súčasným predsedom dolnokysuckých dobrovoľných hasičov sa stal Dušan Pytel z Lopušných Pažití. Územnú organizáciu DPO SR KNM aktuálne tvorí 17 DHZ s počtom členom okolo 930.

Slávnostná udalosť sa začala pochodom uniformovaných hasičov v sprievode zástav a hostí do Kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v KNM. Veriacich privítal domáci p. farár – Kamil Lieskovský. Vysluhovateľmi omše boli i generálny vikár Martin Kramara, za Ordinariát ozbrojených síl – Ján Kysel a p. dekan Peter Holbička. Veľkou udalosťou bolo vysvätenia novej zástavy a stúh Územnej organizácie DPO SR KNM. „Krstným otcom“ sa stal Bohuslav Cerman z Asociácie sv. Floriána.

Oficiálna časť pokračovala v Dome kultúry v KNM štátnou hymnou a tiež hymnou ČR. Vedúca inštruktorka a členka výboru Anna Várošová privítala významných hostí – prezidenta DPO SR Jozefa Smolinského, domáceho predsedu ÚzO KNM – Dušana Pytela a zaslúžilého predsedu Jána Martišku, primátora KNM – Mariána Mihaldu, prednostku OÚ – Marcelu Liskovú, poslancov ŽSK – Alenu Dudekovú, Mateja Fabšíka a Dušana Mičiana, krajského riaditeľa HaZZ Žilina – Stanislava Zdařila, predsedu ÚzO Čadca – Miroslava Kozu, predsedu ÚzO Žilina – Miroslava Súkeníka, predsedu ÚzO Košice – okolie – Miroslava Semaniča, za Asociáciu sv. Floriána – Josefa Bisa a Bohuslava Cermana, za okres Sabinov – Sergeja Laboreckého, za ÚzO Čadca tiež Ladislava Dediča a ďalších významných hostí a funkcionárov.

Osobitý pozdrav sa v úvode niesol i pre domácich účastníkov, starostov obcí a najmä smerom k prítomným zaslúžilým členom okresu KNM. Postupne odzneli príhovory od jednotlivých účastníkov, ktoré sa niesli v duchu vďačnosti, obdivu a úcty pri dobrovoľníckej práci našej organizácie. Nasledovala plejáda udeľovaní vyznamenaní, odovzdávania darov a upomienkových predmetov. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj pamätná medaila a tiež publikácia – 100 rokov dobrovoľného hasičstva Dolných Kysúc 1924 – 2024, ktorej autormi sú Albert Piňo, Dušan Pytel a Dušan Ševčík. Milým prekvapením bolo aj darovanie pamätnej stuhy na novú zástavu od delegátov z ÚzO Košice – okolie. Aktuálne v rámci kraja sú už 3 takéto územné zástavy – Martin, Čadca a KNM.

V závere podujatia sa vyslovila vďaka všetkým sponzorom – najmä p. Štefanovi Súkeníkovi, p. Vladimírovi Macáškovi, Žilinskému samosprávnemu kraju, firme Schaeffler a ďalším, ktorí prispeli svojou rukou k dôstojnému priebehu celej tejto udalosti. Taktiež patrí vďaka primátorovi KNM spolu s riaditeľom Mestského kultúrno-športového strediska za zabezpečenie a poskytnutie priestorov pre túto udalosť.

Prajeme organizácii aj do ďalších rokov mnoho zanietených členov pre myšlienku dobrovoľníctva. Aby naozaj práca dobrovoľných hasičov bola vykonávaná tak, ako to býva uvedené na hasičských zástavách: „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc.“

Text a foto: Dušan Ševčík

Podobné príspevky