Foto: Mesto Žilina

Staromestské slávnosti v Žiline sa tento rok uskutočnia v termíne od 23. do 25. mája 2024

Na konci mája Žilina opäť ožije 3-dňovými mestskými slávnosťami. Môžete sa tešiť na parádne kapely a bohatý sprievodný program. Z veľkých mien máme zatiaľ potvrdený 𝐕𝐢𝐝𝐢𝐞𝐤 a 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 (Beatles revival), na ďalších intenzívne pracujeme. Informácie o akcii budeme priebežne aktualizovať.

Novinkou je 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐋 – otvorené pódium. Mesto poskytne pódium, techniku, zvukára a propagáciu pre kapely, ktoré sa prihlásia a vyberie ich odborná porota. Výzvu zverejníme na začiatku februára.

Podobné príspevky