Foto: Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Cenu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2023 získal akademický maliar Ján Kudlička

Ocenenie získal za mimoriadny dlhoročný prínos v oblasti výtvarného umenia a podporu a rozvoj kultúry v Žilinskom kraji.

Ján Kudlička pôsobil ako pedagóg vo viacerých mestách na Slovensku, na vtedy novovzniknutej Katolíckej univerzite v Ružomberku viedol Katedru výtvarnej výchovy. Ako pedagóg a tvorca prispieval k rozvoju kresťanskej kultúry. Usporiadal desiatky autorských výstav doma a v zahraničí. Vydal desiatky monografií, odborných publikácií a umeleckých textov. Participoval na realizácii výtvarných objektov pre film E. Pontiho „Between Strangers“, s obsadením S. Loren a G. Depardieu. Spolu s L. Lajčiakom pripravili knihu, dar pre svätého otca Jána Pavla II, pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku. Podieľal sa aktívne na vzniku a činnosti novootvorenej galérie súčasného umenia ROZETA v Ružomberku a taktiež bol pri vzniku a kreovaní Fullových dní v Ružomberku.

Jeho diela nájdeme v galériách po celom SR i v súkromných zbierkach a nadáciách doma a v zahraničí.

Je držiteľom mnohých ocenení:

· Pamätná medaila prezidenta SR R. Schustera (2002),

· Medaila za zásluhy a vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku (2003),

· Cena Fra Angelica, Bratislava (2021) a mnoho ďalších.

Srdečne blahoželáme

Podobné príspevky