Foto: Ministerstvo obrany SR

Pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice má prejsť obnovou, náklady predstavujú 14,3 milióna eur

Začiatok obstarávania stavby musí odsúhlasiť vláda.

(TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR plánuje obnoviť ďalšiu časť chirurgického pavilónu Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP Ružomberok poškodeného požiarom. Predpokladané náklady sú vyše 14,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

„Cieľom investičnej akcie je modernizácia, prestavba a dostavba západného a časti severného krídla chirurgického pavilónu, ako aj rekonštrukcia pristávacej plochy heliportu s vybavením aj na nočnú a zimnú prevádzku,“ priblížil predkladateľ. Projekt nadväzuje na prebiehajúcu rekonštrukciu východného krídla chirurgického pavilónu.

Rezort vysvetľuje, že požiarnobezpečnostný audit celej budovy vypracovaný po požiari v roku 2021 odhalil nedostatky protipožiarnej ochrany závažného charakteru. „Súčasný stav stavby ako celku neumožňuje bezpečnú evakuáciu osôb a vecí z horiaceho alebo požiarom ohrozeného objektu, alebo jeho časti na voľné priestranstvo alebo do iných požiarom neohrozených priestorov stavby,“ načrtol v materiáli. Zistené boli aj ďalšie nedostatky.

Začiatok obstarávania stavby musí odsúhlasiť vláda. Rekonštrukcia má byť financovaná zo štátneho rozpočtu. Rezort obrany sa tiež plánuje uchádzať o možnosť refundácie

Podobné príspevky