Foto: facebook.com\Vlčince

V Žiline sa objavil fenomén neoprávnene parkovať na vyhradených miestach, ktoré patria väčšinou osobám zdravotne postihnutým

V posledných rokoch s pribúdajúcou osobnou automobilovou dopravou je rastúci aj nápor na statickú dopravu, ktorá je najviac kritická v mestách v centrách a na sídliskách. Mestá v rámci svojích právomocí pristupujú k zmenám vo všeobecno záväzných nariadeniach.

Sprístupňujú a vyhradzujú parkovacie miesta pre osoby so zdravotným telesným, sluchovým, mentálnym postihnutím. Mestá sa snažia vytvorit nové parkovacie miesta na sídliskách. Ak nie je možné vytvárať nové miesta nastupuje regulácia a riadenie parkovania.

Bohužial v posledných dňoch došlo k neobvyklému nárastu aj prípadov neohľaduplnosti pri parkovaní, parkovacie miesta sú zabrané vozidlami, ktorých vodiči nemajú k parkovaciemu miestu právo pre vyhradené parkovanie, a tie miesta sú práve vyhradené pre osoby so zdravotným znevýhodnením a sú oprávnené na základe držiteteľa preukazu zdravotne a telesne postihnutej osoby parkovať na vyhradenom mieste.

Tieto vyhradené parkovacie miesta neboli zriadené bezplatne, mestá vyberajú poplatok za osadenie značky pre vyhradené parkovanie, prípadne miesto rozšíria, a následná údržba týchto miest je hradená z jednorazového poplatku vo výške od 200 eur vyššie.

Cena vyhradeného parkovacieho miesta

Ceny za parkovacie miesto sa líšia v rámci mestských častí, ale aj regiónov. Napríklad na najväčšom sídlisku na Slovensku – Petržalka – zaplatíte za vyhradené parkovacie miesto 630 eur (celodenné parkovanie na rok) + 50 eur zriaďovací poplatok. V bratislavskom Ružinove dáte ročne za parkovanie 642 eur, no ak ste občanom s trvalým pobytom v tejto časti, máte 50% zľavu. V Karlovej Vsi zaplatíte 345 eur na rok a v Rači je to takmer toľko isto (vypočítava sa individuálne podľa veľkosti parkovacieho miesta, platí sadzba 0,90 eur na meter štvorcový). Najdrahšie vás vyjde parkovacie miesto v Starom meste, kde si za ročné parkovanie na vyhradenom mieste pýtajú 1080 eur a vyššie.

Stručný prehľad cien parkovania v ďalších mestách: Žilina je na tom podobne ako Staré mesto v Bratislave, ceny sa odvíjajú aj od jednotlivých mestských zón, no za parkovanie na rok zaplatíte od 200 až do 2000 eur za rok. V Košiciach fungujú rezidentské karty – fyzické osoby za ne platia 20-35 eur, podnikatelia 150-300 eur. Banská Bystrica poskytuje vyhradené parkovanie od 200 do 438 eur.

Na každom z nás je, aby sme dodržiavali v spoločnosti isté pravidlá a nikomu neškodili. Parkovanie na sídliskách je komplexný problém. Za posledných 20 rokov narástol a dosiahol hranicu úsnosnosti. V každom prípade má vyhradené parkovanie význam. Zlepšiť život osobám, ktoré sú v nepriaznivej zdravotnej a často aj životnej situácii.

Prípadne aj nesprávne parkovanie spôsobuje problémy v dynamickej doprave,sťažený prístup majú vozidlá s prednostným právom jazdy ako sú vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá hasičskej záchrannej služby, smetiarske vozidlá.

Ročne sú nahlásené stovky prípadov blokovania prístupov k požiarom, k dopravným nehodám, k príjazdom k osobám, pri ktorých je nutný zásah hasičov s väčšou technikou, prístup vozidiel k vyzdvihnutiu bremien ako sú velkokapacitné kontajnery, stavebné stroje, vozidlá správy a údržby ciest.

Aktuálne prípady nesprávneho parkovania v Žiline

Podobné príspevky