Ilustračná fotka. Hrad Liptovský Hrádok. Foto: google.com

Liptovský Hrádok bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom 12,9 mil. eur

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 358.524 eur.

Liptovský Hrádok 21. decembra (TASR) – Mesto Liptovský Hrádok bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 12,9 milióna eur. Poslanci ho schválili na ostatnom rokovaní.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 358.524 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový na úrovni 1.458.124 eur. „Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami, čo znamená, že rozpočet na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 12.873.888 eur. Počítame v ňom aj s externými zdrojmi vo výške 800.000 eur a s použitím rezervného fondu vo výške 1.532.800 eur,“ vysvetlila vedúca finančného a daňového odboru na mestskom úrade Iveta Gajdošová.

Na investičné akcie je z rozpočtu vyčlenených 2.258.124 eur. Dlhová služba mesta je predpokladaná na úrovni 15,42 percenta.

Rozpočet na rok 2024 zostavili úsporným spôsobom s ohľadom na zmeny cien energií, rast miezd či inflácie. „Je však zostavený aj investične. Riešime kúpu gymnázia s príslušenstvom, výstavbu plavárne, amfiteátra pod Skalkou, havarijný stav kotolne v Základnej škole Hradná. Mesto je pripravené sa v maximálnej možnej miere uchádzať o externé zdroje pri financovaní investičných zámerov,“ ubezpečil primátor Branislav Tréger. V prípade neúspechu pri získaní takýchto prostriedkov bude podľa neho potrebné prehodnotiť kapitálovú oblasť rozpočtu.

Podobné príspevky