Foto: FACEBOOK\Turčianske Teplice CITY region TURIEC

Turčianske Teplice plánujú hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Celkové príjmy mesta dosiahnu v budúcom roku 8.389.335 eur, svoje celkové výdavky naplánovala samospráva v rovnakej výške.

(TASR) – Mesto Turčianske Teplice plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške približne 8,39 milióna eur. Mesto pristúpi k úprave sadzieb z nehnuteľnosti i poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu mesta na rok 2024, ktorý na svojom rokovaní v decembri schválili mestskí poslanci.

Celkové príjmy mesta dosiahnu v budúcom roku 8.389.335 eur, svoje celkové výdavky naplánovala samospráva v rovnakej výške.

Príjem z podielovej dane pre mesto by mal v budúcom roku dosiahnuť 3.384.981 eur. Mierny pokles očakáva radnica v grantoch a transferoch. „V kapitálových príjmoch očakávame príjem z Environmentálneho fondu na zateplenie materskej školy na Dolnej Štubni v objeme 219.774 eur. Vo finančných operáciách zapájame fond opráv na riešenie nedostatkov v našich bytových domoch a rezervný fond na pokrytie niektorých splátok istín úverov,“ priblížila ďalej referentka pre rozpočet Laura Porubská.

Samospráva bude mať budúci rok podľa nej vyššie výdavky pre zvýšenie miezd vo verejnej správe a školstve. „Na druhej strane sa podarilo vysúťažiť a zazmluvniť nižšie ceny za elektrickú energiu a plyn, čo sa pozitívne prejavilo na prevádzkových výdavkoch. V rozpočte sme navrhli i niektoré údržby, niektoré výdavky bolo potrebné znížiť, ale gro výdavkov sa podarilo zachovať,“ skonštatovala.

Mesto pristúpilo k úprave dane z nehnuteľnosti pre tento rok, pre budúci rok upraví sadzby pre rekreačné chaty, hromadné garáže, priemyselné stavby či ostatné stavby. Zároveň zvýšilo príplatok za podlažie pri viacpodlažných stavbách. Ostatné sadzby ponechalo v rovnakej výške ako tento rok. Zmeny by mali priniesť do rozpočtu ďalších 57.000 eur.

Obyvatelia zaplatia v budúcom roku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu viac. Pre vyššie náklady na odpadové hospodárstvo zvýši poplatok z pôvodných 30 eur na 32 eur na osobu a rok. Do rozpočtu zmena prinesie približne 20.000 eur. Vyššiu sumu zaplatia obyvatelia i za drobný stavebný odpad, a to 0,05 eura za kilogram tohto druhu odpadu. Podnikatelia zaplatia za množstvový zber odpadu 0,14 eura za liter. Samospráva rovnako upravila podmienky na poskytnutie úľavy z poplatku.

Podobné príspevky