Foto: Žilinský Samosprávny Kraj

Na linkách v okresoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin a Turčianske Teplice pribudlo celkom 84 nových autobusov

Nové autobusy značky Iveco Crossway z Vysokého Mýta (ČR) s dlhodobou tradíciou výroby autobusov.

Nové moderné vozidlá prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy sú vybavené ▪ informačnými elektronickými tabuľami, ▪ klimatizáciou s vykurovaním, ▪ bezplatným WIFI pripojením na internet, ▪integrovanými USB nabíjačkami na mobilné telefóny, ▪ tabletmi pre cestujúcich, ▪ označením vozidiel piktogramami pre osoby so zdravotným znevýhodnením, vozíčkarov, pre cestujúcich s kočíkom a novinkou je aj ▪ vonkajšie ozvučenie vozidiel pre cestujúcich s poruchou zraku.

Nové autobusy spĺňajú požiadavky na ekologickú prevádzku s dôrazom na efektívne využívanie pohonných hmôt.

Novinkou je aj modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na jednotlivých spojoch verejnej osobnej dopravy.

Teší nás, že v spolupráci so SAD Žilina a Integrovanou dopravou Žilinského kraja budeme pre našich cestujúcich poskytovať služby ešte v lepšej kvalite ako doteraz.

Viac foto https://t.ly/NDff6

Podobné príspevky