Foto: Mesto Žilina

Mesto Žilina pozýva obyvateľov zo sídliska Vlčince III na prezentáciu urbanistickej štúdie

Mesto v spolupráci s Útvarom hlavného architekta vás pozýva na prezentáciu urbanistickej štúdie k revitalizácii verejného priestoru na sídlisku Vlčince III, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. decembra o 17:00 hod na ZŠ Martinská.

Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk, detských ihrísk a taktiež na základe podnetov od obyvateľov sídliska navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr.

Podobné príspevky