Foto: Mesto Liptovský Mikuláš

V Liptovskom Mikuláši vyrastú do niekoľkých rokov nové ulice v mestských častiach Andice a Benice

Mestské časti Andice a Benice plánuje mikulášsky developer v priebehu pár rokov rozšíriť smerom k brehom Liptovskej Mary o novú štvrť s viacerými možnosťami bývania aj pracovnými príležitosťami. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš vníma projekt ako 𝐯𝐲́𝐳𝐧𝐚𝐦𝐧𝐮́ 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢́𝐜𝐢𝐮 𝐬 𝐩𝐫𝐢́𝐧𝐨𝐬𝐨𝐦 𝐩𝐫𝐞 𝐯𝐬̌𝐞𝐭𝐤𝐲́𝐜𝐡 𝐨𝐛𝐲𝐯𝐚𝐭𝐞𝐥̌𝐨𝐯. S developerom preto podpíše .memorandum o spolupráci, ktoré na včerajšom rokovaní schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

.𝐊𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚́𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐣 𝐜𝐲𝐤𝐥𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬𝐚

Výhody z novej štvrte budú mať podľa developera aj obyvatelia Andíc a Beníc. Sľubuje im lepšiu infraštruktúru aj častejšie spojenia mestskej autobusovej dopravy do mesta. Súčasťou projektu je vybudovanie vodovodu a kanalizácie, na ktoré sa budú môcť pripojiť objekty z celého územia Andíc a Beníc, zabezpečenie cyklistického prepojenia Nových Čemíc s cyklistickou infraštruktúrou mesta, vybudovanie priechodu pre peších a cyklistov medzi Andicami, Benicami a novou výstavbou. Snahou developera je získať pre projekt status významnej investície, čo by mohlo uľahčiť aj snahy mikulášskej radnice o 𝐯𝐲𝐛𝐮𝐝𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐣𝐮𝐳̌𝐧𝐞́𝐡𝐨 𝐨𝐛𝐜𝐡𝐯𝐚𝐭𝐮 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐚 v úseku Benice – Demänová.

💡𝐏𝐨𝐤𝐫𝐨𝐤𝐨𝐯𝐚́ 𝐚 𝐤𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢́𝐯𝐧𝐚 𝐬̌𝐭𝐯𝐫𝐭̌

Nové Čemice majú vytvárať prostredie a podmienky pre vznik oázy znalostnej ekonomiky, prvkov kreatívneho priemyslu a statupov. Pôjde najmä o kancelárske priestory, prototypové dielne, vedecké laboratóriá, ateliéry pre umelcov, komplexné zázemie s občianskou vybavenosťou a rôznymi typmi bývania, s podmienkami pre seniorov, zariadeniami pre šport, oddych a zábavu.

Urbanistický projekt má ambíciu prilákať do Liptovského Mikuláša nových obyvateľov, ale aj rodákov, ktorí odišli za vzdelaním alebo za prácou mimo región, a tiež vytvoriť takmer 2000 pracovných miest.

Developer aktuálne robí na príprave projektovej dokumentácie. Aby sa mohlo začať s prípravou územia na jeho rozvoj, je tiež potrebné upraviť územný plán mesta.

Podobné príspevky