Foto: Mesto Čadca

V Čadci rozhodlo mestské zastupiteľstvo o novom riaditeľovi technických služieb

Vedenie mesta Čadca hľadalo nového riaditeľa dlhšie, potom ako sa tejto funkcii vzdal bývalý dlhoročný riaditeľ Pavol Latka.

V októbri 2023 bolo primátorom mesta vyhlásené výberové konanie, do ktorého sa prihlásili dvaja uchádzači. Obidvaja uchádzači spĺňali kritériá výberového konania.

Výberová komisia, v ktorej boli poslanci MZ, zástupca odborov.. odporučila primátorovi mesta Matejovi Šimáškovi predložiť zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Mgr. Ľubomíra Škorvánka.

Návrh primátora na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva podporili všetci prítomní poslanci.

Poslanci poďakovali doterajšiemu riaditeľovi Mestského podniku služieb Čadca za celoživotný prínos pre naše mesto.

Podobné príspevky