Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Žilinská polícia na piatok 10. novembra pripravila dopravnú akciu zameranú na nemotorových účastníkov

V súvislosti s nepriaznivým vývojom dopravno-bezpečnostnej situácie s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zníženia počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví zajtra prebehne osobitná kontrola v služobnom obvode OR PZ v Žiline so zameraním na:

chodcov,

cyklistov

používanie reflexných prvkov , reflexných odevov

a na zisťovanie ostatných priestupkov v cestnej premávke

Podobné príspevky