Foto: Mesto Čadca

Dnešná Čadca až do konca decembra 2023 počas jednej z najrozsiahlejších rekonštrukcií chodníkov

Mesto Čadca rekonštruuje chodník v mestskej časti Horelica. Zhotoviteľom chodníka je spoločnosť STRABAG s.r.o. ktorá patrí k popredným stavebným spoločnostiam na Slovensku, práce by mali ukončiť do decembra 2023.

Celý projekt je riešený ako rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov. Ide o investíciu v hodnote viac ako 700 – tisíc eur.

Predmetná cyklistická komunikácia v dĺžke 2,6 km začína v napojení na 2. etapu cyklistickej komunikácie v križovatke ulíc Kysucká cesta a ulica Andreja Hlinku.

Cyklistická komunikácia je v celej svojej dĺžke vedená po ulici Kysucká cesta (cesta I/11) a následne po ceste I/11 a to pravostranne v trase existujúceho chodníka pre peších v smere Čadca – Horelica – až po koniec úseku, ktorý je na hranici katastra Horelica.

Podobné príspevky