Foto: Mesto Martin

V Martine vznikne unikátna komunitná záhrada plná starých odrôd ovocných stromov

Sady vzácnych starých odrôd ovocných stromov získavajú na Slovensku veľkú popularitu. Zatiaľ ich je len pár, no majú veľký význam.

Okrem toho, že vytvárajú multifunkčný komunitný priestor vhodný na relax a edukáciu, prispievajú k záchrane miznúcich odrôd ovocia a tiež k adaptácii miest a obcí na klimatickú zmenu. Takáto záhrada vznikne aj v mestskej časti Martin – Priekopa a Vy môžete byť súčasťou jej vzniku.

Sady vzácnych starých odrôd ovocných stromov získavajú na Slovensku veľkú popularitu. Zatiaľ ich je len pár, no majú veľký význam. Okrem toho, že vytvárajú multifunkčný komunitný priestor vhodný na relax a edukáciu, prispievajú k záchrane miznúcich odrôd ovocia a tiež k adaptácii miest a obcí na klimatickú zmenu. Jeden takýto pribudne aj v Martine.

1

Samospráva mesta sa spojila s CEEV Živica a rozhodla sa realizovať projekt  Jedlý ostrov. Živica ponúka know-how a odborníkov, mesto našlo správny pozemok a tak v areáli Základnej školy s materskou školou Priehradná začnú budovať sad plný vzácnych starých a krajových odrôd ovocných stromov s prímesou ovocných kríkov a trvaliek.

„Dlhodobo sme mali myšlienku vybudovať v Martine komunitnú záhradu pre našich obyvateľov a projekt Jedlé ostrovy nám výborne zapadol do tejto idey. Preto som rád, že sme boli v ňom ako mesto úspešné a v mestskej časti Martin – Priekopa vznikne priestor určený pre komunitné stretávanie sa vo forme peknej ovocnej záhrady,“ uviedol zástupca primátora mesta Martin Stanislav Thomka.

Jedlý ostrov začnú slávnostne budovať už 10. novembra od 8:30 h. Nový šat tak dostane priestor bývalého petangového ihriska.

„Som rád, že mesto našlo pozemok, ktorý má z hľadiska logistiky vynikajúcu polohu. Je pri škole a škôlke a zároveň blízko zariadenia pre seniorov, medzi  rodinnými domami. Historicky sa tam nachádzal čerešňový sad a tak symbolicky prinavrátime do mesta starú odrodu čerešne.

Sad zároveň podporí biodiverzitu a zlepší mikroklimatické pomery na pozemku a jeho okolí. Úrodu bude prinášať počas celej sezóny, pričom bude dostupný širokej verejnosti, ktorú plánujeme zapájať priamo do starostlivosti o sad. Očakávame, že sa v tejto práci nájdu miestni záhradkári, dôchodcovia, študenti, rodičia s deťmi – jednoducho všetci, ktorým sú takéto aktivity blízke,“ vraví manažér projektu Jedlý ostrov  z CEEV Živica František Cimerman.

„Okrem samotnej výsadby nás čaká postupné zveľaďovanie samotného okolia komunitnej záhrady. V tomto verejnom priestore sa budeme snažiť rozvíjať rôzne aktivity pre žiakov základnej a materskej školy, ktorá je v jej bezprostrednej blízkosti,“ dopĺňa Stanislav Thomka, zástupca primátora mesta Martin.

Podobné príspevky