Stanovisko Žilinského samosprávneho kraja k vyšetrovaniu NAKA

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu detského oddelenia z výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy VČAS, nie neskoro, ako uviedli viaceré médiá.

O deň neskôr odovzdala Zdravotníckej implementačnej agentúre iba Štúdiu uskutočniteľnosti. K oneskoreniu doručenia Štúdie uskutočniteľnosti došlo iba kvôli požiadavke z Ministerstva zdravotníctva, ktorá prišla pár dní pred odovzdaním štúdie, aby sme projekt prepracovali z pôvodných 17 miliónov eur na 8,4 milióna eur.

Na posúdenie štúdie mala ZIA stále dostatok času, ale napriek tomu jej posudzovanie zamietla. Na základe odvolania voči rozhodnutiu, ZIA Štúdiu posúdila a nemocnica dostala dňa 2.3.2023 z Ministerstva zdravotníctva SR oznámenie, že projekt spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov z Plánu obnovy s tým, že o ďalších krokoch budú informovať písomnou formou.

Odvtedy sa ministerstvo odmlčalo a dodnes neprišlo nemocnici v tejto veci žiadne ďalšie vyjadrenie.

Žilinský samosprávny kraj považuje konanie Ministerstva zdravotníctva SR za manipulatívne, pretože, ako sa ukázalo, iné kraje mohli odovzdať projekty s rozpočtom vyšším, ako bola alokácia finančných prostriedkov určených z výzvy pre daný kraj. Vo svetle týchto skutočností máme za to, že jediným cieľom bolo zmariť Kysuckej nemocnici a Žilinskému samosprávnemu kraju možnosť čerpať prostriedky z Plánu obnovy a poškodiť tak všetkým obyvateľom Žilinského kraja.

Veríme, že prešetrovanie celého procesu odhalí pravdu a prinesie pre Kysuckú nemocnicu spravodlivosť.

Podobné príspevky