Mestská polícia v Žiline počas víkendu zistila 163 priestupkov

Počas víkendu MP zistila 163 priestupkov. Okrem iných úloh hliadky v teréne riešili :

zadymenie ul. Ľavobrežná spôsobenej dvomi mužmi, ktorí spaľovali káble

telefonický oznam ohľadom bosého dieťaťa, ktoré žobre peniaze v priestore pred HM Tesco

dve osoby na Predmestskej ulici, ktoré odcudzili zo stavby materiál

muža na Národnej ulici, ktorý sa zrejme pokúsil vniknúť do areálu objektu, pri preliezaní zostal visieť na plote za nohavice

zistili dopravnú nehodu v centre mesta spôsobenú nerešpektovaním zvislého a vodorovného dopravného značenia

Súčasne žilinská polícia vykonáva opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečenie verejného poriadku na cintorínoch a v ich okolí. Odporúča, aby si občania neponechávali pri parkovaní v okolí cintorínov cennosti vo vozidlách a svoje vozidlá si riadne zabezpečili.

Podobné príspevky