Foto: Krajský pamiatkový úrad Žilina

V Liptovskom Mikuláši pri rekonštrukcii interiéru Kostola sv. Jána Krstiteľa objavili reliéf hlavy Krista

Počas nedávneho reštaurovania interiéru Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne došlo k výnimočnému nálezu. V severnej časti lode reštaurátori pri odstraňovaní nevhodných omietkových vrstiev objavili sekundárne vložené kamenné články.

Z jednotlivých fragmentov následne vyskladali takmer celé kamenné neskorogotické pastofórium s nevšednou figurálnou výzdobou – reliéfom hlavy Krista. Zároveň sa im podarilo identifikovať jeho pôvodné miesto v presbytériu kostola.

Unikátom celého nálezu nie je len jeho fyzická záchrana, reštaurovanie a insitu prezentácia, ale predovšetkým jeho opätovné využívanie na bohoslužobné účely v živom liturgickom priestore.

Podobné príspevky