Program 51. ročníka festivalu amatérskej fotografie – AMFO 2023

Program 51. ročníka festivalu amatérskej fotografie – AMFO 2023 Foto: AMFO

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 27. – 29. októbra 2023, 51. ročník festivalu amatérskej fotografie – AMFO 2023.

Autor OTS

dnes 13:20

Martin 9. októbra (OTS) – Hlavným partnerom, vyhlasovateľom a odborným garantom AMFO je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Počiatky výstavy a súťaže amatérskej fotografie na Slovensku sa datujú od roku 1952, avšak jej história v súvislosti s mestom Martin a názov AMFO sa viaže k roku 1965 a iniciatíve martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku) priniesť celoštátnu (československú) súťaž amatérskej fotografie spolu s výstavou do Martina (do priestorov DK ROH – dnešný DK Strojár). Súťaž niesla rovnaký názov AMFO, no nesúťažili v nej jednotlivci, ale posudzovali sa celé kolekcie fotografií z krajov Československa. Slovenské AMFO sa s československým AMFO obrok striedalo a vytváralo tak tvorivé podhubie pre fotografické komunity. Vizuál oboch súťaží AMFO bol tvorený grafickým dizajnérom Robertom Brožom, ktorý pôsobil v Martine, kde pracoval pre vydavateľstvo Osveta. Súčasťou AMFO bola v rokoch 1973-2005 aj prehliadka diapozitívov pod názvom DIAFOTO, ktorá v svojich počiatkoch prebiehala v priestoroch kina Strojár.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine získalo na základe konkurzu vyhláseného Národným osvetovým centrom poverenie na organizovanie celoštátneho kola súťaže AMFO v rokoch 2021-2024. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne, keď v priebehu roka postupne prebiehajú regionálne a krajské kolá naprieč Slovenskom a súťaž na jeseň vrcholí celoštátnym kolom.

Súťaž a aktivity s ňou spojené vytvárajú priestor na vznik a prezentáciu tvorby. Zámerom je podporiť čo najširšiu skupinu tvorcov fotografie ale aj osloviť mladú generáciu autorov. Do celoštátneho kola 51. ročníka AMFO 2023 postúpilo 232 autorov a autoriek s 565 fotografiami.

Odborná porota v zložení: predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD a členovia: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. art. Šimon Parec, MgA. Peter Fabo, MgA. Dávid Doroš navrhla vystaviť 209 diel od 109 autorov a udeliť 29 cien a 23 čestných uznaní.

Víťaza/Víťazku hlavnej ceny a mená ocenených autorov/autoriek budú oznámené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži výstavy AMFO 2023 v piatok 27. 10. 2023 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby nie je prezentovaná len výstavou vybraných a ocenených fotografií, ale aj ďalšími sprievodnými výstavami a nezabudlo sa ani na atraktívne edukatívne fotoworkshopy, prezentácie, besedy či tvorivé dielne vhodné pre deti.

„Celoštátna výstava AMFO 2023“ vybraných a ocenených autorov/autoriek 51. ročníka AMFO bude prístupná pre širokú verejnosť od 27. 10 do 31. 01. 2024 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. V rovnakom čase tu bude prebiehať aj výstava „Vizuálna identita AMFO“, kde sa diváci stretnú s dielami Róberta Broža, ale aj súčasným poňatím AMFO z dielne Lindy Pavelkovej.

Na martinskej pešej zóne bude v dňoch od 03. 10. 2023 do 29. 02. 2024 prezentovaná výstava odporúčanej témy „Identita“ AMFO 2023 s názvom „Chaotický svet.“

Výstava „PREDSTAVUJEME VÁM … porotcov a lektorov AMFO 2023“ bude prístupná verejnosti vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 30. 10. 2023 do 12. 11. 2023 (počas víkendu festivalu AMFO 2023 bude sprístupnená v priestoroch Turčianskej knižnice).

V priestoroch foyeru Slovenského komorného divadla v Martine v dňoch od 18. 10. do 01. 12. 2023 bude prezentovaná partnerská výstava víťazov tohtoročnej českej národnej súťaže amatérskej fotografie „43. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE“.

V priestoroch Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa v dňoch od 17. 10. do 03. 12. 2023 bude prezentovaná výstava „IDENTITA“.

Výstavné aktivity na pešej zóne mesta Martin spestrí v dňoch od 26. 10. do 30. 12. 2023 výstava „FOTOGRAFIA 2023“ k 70.výročiu Fotoklubu Karola Plicku Martin.

Exteriérové priestory martinského podchodu prinesú výstavu galéria VITRÍNKA, na tému Domov v dňoch 18. 9. 2023 – 6. 11. 2023.

Výstava Dole vodou umiestnená symbolicky na betónovom plote „U Novanského“ zachytáva identitu miesta Rajecké Teplice. Kolekcia fotografií vznikla z workshopu Angažovaná fotografia, ktorú viedol Ján Viazanička. Autorom fotografií je mladá autorka Ema Valientová. Výstava bude prezentovaná od 22. 10. 2023 do 3. 12. 2023.

Súčasťou AMFO festivalu v dňoch 28. a 29. 10. 2023 bude aj viacero workshopov, tvorivých dielni či prednášok pre širokú verejnosť. Zaujímavé sú tvorivé dielne ako Lumenprint (vytváranie kontaktných fotografií pomocou svetlocitlivého papiera a svetla), Foto transfer na sklo (prenos fotografie na sklo) či Kyanotopia (vytváranie ekologických modro-bielych kontaktných fotografií).

Pre verejnosť sú určené aj prednášky. Prvou je „S pokorou načúvať“ od porotcu Petra Faba, ďalej Telo vo fotografii predstaví Zuzana Lapitková, Camera obscura od porotcu Dávida Doroša či Obrazová postprodukcia od Zuzany Pustaiovej. Zábavné budú určite aj Fotokviz či pexeso turnaj, kde môžete vyhrať pekné ceny.

PROGRAM: https://www.tks.sk/oblasti-cinnosti/film-a-fotografia/program-51-rocnika-festivalu-amaterskej-fotografie-amfo-2023/

Projekt AMFO 2023 je realizovaný s finančnou podporou Národného osvetového centra a Žilinského samosprávneho kraja , v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, Turčianskou knižnicou v Martine, Slovenským národným múzeom v Martine, Slovenským komorným divadlom v Martine a Mestom Martin.

Záštitu nad podujatím prevzala Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.
Pevne veríme, že 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2023 bude motiváciou a inšpiráciou do ďalšej tvorivej práce nielen pre ocenených a vystavených autorov a autor z celého Slovenska, ale aj jedinečným zážitkom pre všetkých návštevníkov bohatého programu AMFO 2023.

Podobné príspevky