Foto: Mesto Žilina

V Žiline došlo k poškodeniu viacerých meračov rýchlosti, ktoré boli umiestnené v uliciach mesta len nedávno

V rámci projektu 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒́ 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑜𝑙𝑜́𝑔𝑖𝑒 𝑣 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑍̌𝑖𝑙𝑖𝑛𝑎 boli v priebehu septembra na vybraných lokalitách v Žiline implementované nové merače rýchlosti a intenzity dopravy.

Systém núti znižovať priemernú rýchlosť vodičov, a tým prispieva k bezpečnej cestnej premávke. Súčasťou sú merače počtu (intenzity) prechádzajúcich vozidiel mestom, tieto zariadenia zbierajú dáta o počte, rýchlosti a type vozidiel na vstupoch do mesta, ktoré následne v podobe štatistických dát budú slúžiť na analýzu dopravy v celom meste.

V uplynulých dňoch boli na dvoch lokalitách, na Rosinskej ceste a na Hlavnej ceste v Bytčici, merače znehodnotené a ukradnuté.

Podobné príspevky