Foto: Mesto Žilina

Na žilinskom sídlisku Hájik pribudne 87 parkovacích miest pre obyvateľov

Na najmladšom žilinskom sídlisku sa začína s budovaním 𝟖𝟕 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭. Vzniknú na uliciach Dadanova (40 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡), Petzvalova (17 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡), Kempelenova (5 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡) a na Ulici Korzo (25 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡).

📌Nové parkovacie miesta budú hotové do konca januára 2024.

🚧Na Ulici Mateja Bela plánuje mesto vybudovať aj 𝐧𝐨𝐯𝐞́ 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐢𝐬𝐤𝐨, jeho súčasťou bude celkovo 93 stojísk. Aktuálne je pripravená projektová dokumentácia a projekt je vo fáze inžinierskej činnosti k vydaniu stavebného povolenia.

2️⃣8️⃣ (z celkového počtu 93) parkovacích miest bude mať pripravenú 𝑘𝑎́𝑏𝑙𝑜𝑣𝑢́ 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠̌𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢́𝑟𝑢 pre nabíjacie stanice elektromobilov.

🌳🌱 Súčasťou riešeného územia je výsadba rastlín zložená z bylinnej, krovitej a stromovej časti.

Podobné príspevky